Get Adobe Flash player

 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN HUISREGELS.


Lesgeld
 

 • De lessen worden aangeboden per cursus.
 • De losse lesprijs wijkt af van de lesprijs per cursus.
 • Als er  door ziekte, dringende redenen of wettelijke bepalingen geen lessen aangeboden of gevolgd kunnen worden loopt de cursus en betalingstermijn door. Wij zullen deze gemiste lessen proberen indien mogelijk op een later tijdstip te compenseren.
 • Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om, mits schriftelijk gemeld, het lesgeld maximaal 6 maanden te verleggen bij afwezigheid wegens dringende redenen. Dit tegoed is persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij meer dan 18 paren gemiddeld per niveau (vaak eerder) wordt een lesclub toegevoegd. Bij minder dan 6 paren gemiddeld kan een les komen te vervallen. Alleen diegenen die in het verleden deze les gevolgd hebben kunnen aanspraak maken op restitutie van het lesgeld.

         

Persoonlijk risico

  • Om goed te kunnen dansen heeft een dansvloer een bepaalde gladheid nodig.
  • De gladheid van de vloer varieert van te stroef, optimaal en te glad.
  • U moet zelf zorg dragen voor passend schoeisel.
  • Wij wijzen alle aansprakelijkheid af bij uitglijders en dergelijke.

Jassen e.d.

 

 • Het is niet toegestaan buitenjassen mee de zaal in te nemen.
 • Het is niet toegestaan spullen te plaatsen voor de nooduitgangen, deze moet ter behoeve van de veiligheid altijd vrij zijn.
 • Gelieve waardevolle spullen niet in de jassen achter te laten.

Consumpties

 • Het is niet toegestaan zelf meegenomen consumpties binnen de hekken van en in het gebouw te nuttigen.

 

Parkeren

 • Het is uiteraard toegestaan om naar andere lessen te kijken. Zorg dan wel dat u, ook bij het betreden en verlaten van de zaal, geen overlast bezorgt.

Vroegboekkorting

 • Vroegboek korting geldt alleen tot 1 maand voor aanvang van de les, tenzij specifiek anders vermeld, en geldt alleen voor nieuwe cursisten, tenzij specifiek anders is aangegeven.

Schoenen borstelen 

 • Het is mogelijk om uw schoenen te borstelen op de daar voor aangewezen plaatsen, dus niet in de zaal.

Foto’s en filmen

 • Het is toegestaan om tijdens de lessen foto’s en/of video’s te maken. Het is niet toegestaan om deze te verspreiden op welke manier dan ook, tenzij u hier nadrukkelijke toestemming voor heeft gekregen
 • emailadressen worden niet aan derden verstrekt .
 • De door ons gemaakte foto;s en /of video's worden in beperkte mate gebruikt voor reclame doeleinden .